Våra båtar

Optimistjolle

Optimistjollen är den idealiska nybörjar- och kappseglingsjollen för barn och ungdomar upp till 15 år. Optimistjollen är oerhört populär och seglas i hela världen. MSF har tolv optimistjollar på jollebryggan i Östra hamnen som används vid våra olika träningstillfällen samt några jollar på klubbholmen Möholm i Föglö södra skärgård.

Läs mer om optimistjollesegling på Svenska Optimistjolleförbundets webb.

Här hittar ni information från finska optimistjolleförbundet.

Laser

Laser är den populäraste och mångsidigaste enmansjollen efter optimistjollen. Den finns med tre olika riggar, 4,7, Radial och Standard och seglas av såväl ungdomar som vuxna i alla åldrar. Du kan börja segla Laser när du tycker att du är för lång och tung för att segla optimistjolle eller om du är över 15 år. Våra fem Laser jollar är utrustade med såväl 4,7, Radial samt Standard riggar och segel samt nya trimdetaljer. Tack vare det är jollarna både roligare och lättare att segla med. Nybörjare, såväl tjejer som killar är välkomna! Vid nybörjarträningar och seglarskolan använder vi 4,7 riggen. När du lärt dig behärska 4,7 riggen är det en naturlig övergång till Laser Radial riggen. Laser Radial är OS-klassen i enmansjolle för tjejer, Laser Standard är OS-klass för killar.

Läs mer om lasersegling på Svenska laserförbundets webb.

Här hittar ni information från finska laserförbundet. 

Följebåtar

Föreningen använder främst mindre gummibåtar som följebåtar. Varje gång jollarna är ute och seglar har de sällskap av en följebåt som ansvarar för säkerheten och i vilken tränaren befinner sig. En nybörjare åker aldrig ut på egen hand utan en följebåt. Ju flera jollar som är ute och seglar desto fler följebåtar använder vi.