Besiktning

Aktuellt

Båtbesiktningen inleds tisdagen den 31 maj 2023. 

Besiktningsmännen finns på plats kl. 18:00 – 20:00. Medlem som vill ha sin båt besiktad bör infinna sig senast 19:30 vid MSF klubbhuset på besiktningskvällen för att trygga tid för båtbesiktning!
Angående säkerhetsutrustningen:

  • Nödsignaler som bloss och raketer är endast godkända enligt tillverkarens angivna giltighetstider.
  • Papperssjökort är obligatorisk utrustning! (Det spända världsläget gör att elektroniska sjökort och bl.a. GPS positionssatelliterna är sårbara för utstötning och/eller de kan plötsligt stängs av helt.)

Årets tema är båtens elsystem, dess eventuella uppdatering och batteribankernas säkerhet.
Att det finns papperssjökort ombord.

Aktuella besiktningskvällar vid MSF 2023

Tisdag 31 maj
Torsdag 02 juni
Tisdag 07 juni
Tisdag 14 juni
Torsdag 16 juni
Tisdag 21 juni
Tisdag 29 juni
Torsdag 30 juni

Besiktningsklasser

Klass 1: Båtar som lämpar sig för färder på öppet hav.

Klass 2: Båtar som lämpar sig för färder på havet i närheteten av kusten.

Klass 3: Båtar som lämpar sig för färder i skärgården och på insjöar.

Klass 4: Båtar som är konstruerade för skyddade vatten.

Avgifter

Betalning sker endast i automaten vid MSFs klubbhus.

  • Klass 1: 40€
  • Klass 2-3: 25€
  • Klass 4: 20€
  • Tillägg för beställd besiktning: +5€
  • Ersättning med bil: 0,50€ / km
  • OBS! Vid besiktning efter 30 juni debiteras dubbla avgifter!

 

Besiktningsmän

Leif Forsman, 23342, 0400 529 625 

Johan Hansen, 0457 313 4235  

Kenth Mattsson, 38931, 0457 0540 620 

Henrik Mattsson, 15764, 0457 548 3764 

Johan Nordström, 0400 747 420

Roger Nylund, 33532, 0457 595 8532

Sebbe Ölander, 0400-581 440

Tord Eriksson, 0407475960

Roland Johansson, 35646, 0400 744 352 (enb. Lumparland & Lemland)

Michael Sundblom, 0405 032 265, (enb. Föglö)

Frågor och svar

Kan alla fritidsbåtar besiktas?
Ja. Dock så krävs det att båtägaren är medlem i en förening som i sin tur är ansluten till förbundet Segling och Båtsport i Finland r.f. . I besiktningsmannens handbok som är regelverket för båtbesiktning står bl.a. följande:
”De båtägare vilka inte är medlemmar i sådana föreningar som inte är medlemmar i förbundeta medlemsföreningar omfattas inte av detta besiktningssystem. Samma gäller medlemmar i sådana föreningar som inte är medlem i förbundet, samt yrkesmässigt uthyrda båtar.”

Kan jag som medlem i annan förening låta min båt besiktas av MSFs besiktningsmän?
Ja. Det bör dock observeras att det är båtägarens eget ansvar att meddela sin hemmaklubb om besiktningen så att båten noteras i hemmaföreningens båtregister. Båten kan endast finnas i en klubbs register och föra denna klubbs flagga. 
Om du inte tillhör en förening som är medlem i förbundet kan du ej låta besikta din båt. 

Vem får föra klubbflagg?
En årligen besiktad båt införd i klubbens båtregister. Därtill skall det ombord finnas ett intyg över rättigheten.
Båtcertifikatet som utfärdas till besiktad båt är ett sådant intyg. En båt i utländsk ägo kan använda klubbflagga endast ifall den utländska ägarandelen är mindre än 40%. I annat fall anges klubbtillhörigheten med klubbvimpel som hissas i styrbords saling, akterflaggan är i detta fall utländsk. Ifall båtägarane är EU-medborgare och bosatt i Finland och föreningsmedlem kan han hos Trafi ansöka om tillstånd att föra klubbflagg. Tillståndet är avgiftsbelagt och villkorat.
Dessutom vill vi påminna om att flaggan skall vara hel och ren!

Var skall besiktningsdekalen placeras?
Besiktningsdekalen skall placeras synligt på babords sida. 

När skall båten besiktas?
Besiktning skall vara utförd före sista juni. För besiktning efter sista juni debiteras dubbla avgifter.
Våra besiktningsmän är anträffbara vid MSF klubbhus alla tisdagar och torsdagar mellan kl. 18.00 och 20.00, undantaget torsdag före midsommarafton. Besikta gärna i början av säsongen då det är lugnare.

Boka besiktning här